Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2023Öppen tillgång

Olika djurarter påverkar möjligheten till mental återhämtning i naturen

Johansson, Maria; Flykt, Anders; Hartig, Terry; Frank, Jens; Levin, Maria

Publicerad i

Vilt och tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU
2023, nummer: 2023:1
eISBN: 978-91-987585-2-8
Utgivare: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • Associerade SLU-program

   Viltskadecenter

   Globala målen

   Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

   UKÄ forskningsämne

   Tillämpad psykologi

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/126359