Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Sannolikhet för att hitta försvunnen person vid sektorsök med polishund : Försök med polishundekipage i Polisregion Syd

Öhman, Björn; Frank, Jens

Sammanfattning

Räddningssök efter försvunna personer är en viktig uppgift för polisens hundekipage. Syftet med detta försök var att undersöka hur stor andel av eftersökta personer som hittas vid sektorsök. Försöket genomfördes som en övning inom ramen för den lokala veckovisa utbildningsstrukturen (L406) för patrullhundar i Polisregion Syd under vintern och våren 2022/2023. Totalt deltog 23 hundekipage fördelade över sex veckor under perioden december 2022 till april 2023. Vid söken hittades 25 av 26 (96%) av de utplacerade figuranterna, vilket innebär att en saknad person med stor sannolikhet hittas av polisens hundekipage också vid skarpa räddningssök. Intressant är att hundekipagen som har använt en total söktid som ligger under genomsnittet har hittat figuranterna i samma utsträckning som de ekipage som använt mer total söktid. Yttäckningen i gruppen som har använt mindre än 119 minuter och där hunden i genomsnitt har tillryggalagt 9,5km har således varit tillräcklig för att hitta figuranterna. Det innebär att de ekipage som har sökt längre än genomsnittet och där hunden har tillryggalagt en längre sträcka, i genomsnitt 12,5 km för att söka av samma sektorer, har använt mer tid än vad som faktiskt hade behövts. En total söktid om i genomsnitt 119 minuter och en av hunden tillryggalagd sträcka om 9,5 km var tillräcklig för att på en yta av 25 hektar hitta alla figuranter. Sannolikt hade det räckt med en ännu kortare söktid och en ännu kortare tillryggalagd sträcka för att hitta samma antal figuranter, men utifrån resultaten i denna studie kan vi inte avgöra hur kort tid eller sträcka som hade räckt. Detta är emellertid intressant att undersöka i framtida försök eftersom det antyder att det finns en möjlighet att täcka av större ytor på kortare tid men med samma säkerhet. Om det går att hitta tröskelvärdet för när den totala söktiden blir för kort och avståndet mellan slagen för långt är det också möjligt att täcka av fler sektorer på samma tid och därmed kunna rädda fler liv.

Nyckelord

Tjänstehund; räddningshund; polishund

Publicerad i

ISBN: 978-91-8046-879-4
Utgivare: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Ekologi

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/126501