Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2009Öppen tillgång

Utformning av vallfröblandningar

Halling, Magnus; Bertholds, Cecilia; Larsson, Maja; Wigh, Lisa

Nyckelord

Vallfröblandningar; vallgräs; vallbaljväxter; fröblandningsförsök; försöksmetodik

Publicerad i

Aktuellt från VPE
2009, nummer: 6eISBN: 978-91-86197-13-1
Utgivare: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet