Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Biodiversitet i odlingslandskapet : Förstudie om biologisk mångfald i Agronod

Aguilera Nuñez, Guillermo; Viketoft, Maria; Lundin, Ola; Hiron, Matthew; Glimskär, Anders

Nyckelord

biodiversitet; landskap; jordbruk

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet; RISE; Agronod AB