Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2023Öppen tillgång

Myndigheters och branschers kontroller av lantbruk – på väg mot samordning?

Lans Strömblad, Helena; Bramstorp, Anette; Cewe, Suzanne; Blix Germundsson, Lisa; Bergström Nilsson, Sara

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2023, nummer: 2023:14
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet