Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Expeditionsrapport SPRAS 2022 : Ekosystemundersökning i Östersjön

Svenson, Anders; Hentati-Sundberg, Jonas

Sammanfattning

Denna rapport presenterar resultat för Östersjön 2022 från den svenska delen av den internationella undersökningen Sprat Acoustic Survey (SPRAS-Swe). Den internationella undersökningen har pågått sedan 2001, men Sveriges deltagande började först 2020 i och med leveransen av Sveriges nya forskningsfartyg R/V Svea. Undersöknigens syfte är att samla in fiskerioberoende data för beräkning av mängden skarpsill och sill i Östersjön. Det sammanställda resultatet utgör grunden för arbetet med beståndskattning av sill och skarpsillinom ICES arbetsgrupp WGBFAS. I en pilotstudie har vi därtill undersökt möjligheten att utnyttja SPRAS-Swe som en ekosystemexpedition vilket inneburit att utöver den datainsamling som krävs för arbetet med beståndsskattning av sill och skarpsill (WGBFAS) även registrera andra typer av insamlade data för att öka kunskapen kring ekosystemet Östersjön. Ytterligare en målsättning har varit att utveckla insamlings- och analysmetoder för att på sikt minska dödligheten av fisk i samband med vetenskapliga undersökningar.

Nyckelord

Östersjön; akustik; skarpsill; sill; sjöfågel

Publicerad i

Aqua notes
2023, nummer: 2023:20
eISBN: 978-91-8046-682-0
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet