Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2023Öppen tillgång

Contortatallens liv i Sverige ur ett kulturellt perspektiv

Mårald, Erland; Jönsson, Jimmy; Kardell, Örjan; Sjögren, Jörgen; Tunlid, Anna

Nyckelord

Contorta; Pinus contorta; främmande trädslag; kulturella perspektiv; värderingsregimer; sakbiograf

Publicerad i

Fakta. Skog
2023, nummer: 2023:8Utgivare: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet