Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023

Riksskogstaxeringen 1938−2022 : Supplement till boken Sveriges skogar under 100 år – Riksskogstaxeringen 1923–2023

Fridman, Jonas; Bergstedt, Johan

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2023, nummer: 553
Utgivare: SLU Riksskogstaxeringen, Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet