Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Trålundersökning av fisk i Västerhavet : International Bottom Trawl Survey 2023 kvartal 3

Bland, Barbara; Börjesson, Patrik

Sammanfattning

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Fisket utförs med den franska bottentrålen GOV. Under expeditionen gjordes totalt 46 giltiga tråldrag i hela området, 22 i Skagerrak och 19 i Kattegatt samt fem i östliga Nordsjön. Fångsten utgjordes av 18,1 ton sill, 6 ton skarpsill, 5 ton kolja och 275 kg torsk, inalles 57 fiskarter med en totalfångst av 35,6 ton.

Biologiska parametrar på individnivå samlas in på sill- och torskfiskar samt några plattfiskar. Totalt provtogs 3 343 individer från 11 olika målarter med avseende på ålder och könsmognad. Torsk-index i både Skagerrak och Kattegatt har minskat kraftigt. Ettårig kolja uppvisar en relativt god förekomst i Skagerrak till följd av förra årets starka rekrytering men årets rekrytering är svag. Sillen visar en stor 1-grupp i både Skagerrak och Kattegatt.

Nyckelord

IBTS; rekrytering; sill; torsk; Skagerrak; Kattegatt

Publicerad i

Aqua notes
2023, nummer: 2023:22
eISBN: 978-91-8046-693-6
Utgivare: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet