Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bok (redaktörskap)2023

Sveriges skogar under 100 år. Riksskogstaxeringen 1923-2023.


Fridman, Jonas (red.); Danell, Kjell (red.)

Publicerad i


Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet