Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Stärkt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

Zweifel, Ulla Li; Gipperth, Johanna; Bergströn, Lena; et al.

Publicerad i

Havsmiljöinstitutets rapport
2023, nummer: 2023:2
Utgivare: Havsmiljöinstitutet