Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023

Hur kan Sverige öka livsmedelsexporten?

Andersson, Anna; Pupp, Jonatan

Sammanfattning

I denna Fokus undersöker vi den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft och analyserar hur Sverige skulle kunna öka livsmedelsexporten. Genom fallstudier av Nederländerna, Danmark och Lettland identifierar vi strategier som kan användas för att förbättra konkurrenskraften. Resultaten visar att den svenska livsmedelskedjan har relativt svårt att konkurrera på den europeiska marknaden. Det finns dock potential att förbättra konkurrenskraften genom att öka produktiviteten, exempelvis genom strukturomvandling, innovationsfrämjande insatser och ökad samverkan. En annan möjlighet för att öka exporten är att öka efterfrågan på svenska livsmedelsprodukter genom marknadsföring.

Publicerad i

Agrifood Fokus
2023, nummer: 2023:11
Utgivare: AgriFood Economics Centre