Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

Leddjurs förmåga att känna smärta och uppleva lidande

Berg, Lotta; Forsgren, Eva; Gräns, Albin; Keeling, Linda; Lindberg, Mikaela; Lundmark Hedman, Frida; Roman, Erika; Rydhmer, Lotta; Hybring-Sandberg, Eva; Telezhenko, Evgenij; Wallenbeck, Anna; Vågsholm, Ivar; Åsbjer, Elina

Keywords

leddjur; artropoder; kräftdjur; decapoder; insekter; spindlar; smärta; lidande; arthropodes; crustaceans; decopdes; insects; spiders; pain; suffering

Published in

Rapporter från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd
2023, number: 2023:4
eISBN: 978-91-8046-699-8
Publisher: SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd, Sveriges lantbruksuniversitet