Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Funktionell grön infrastruktur för biologisk mångfald i urbana miljöer och tätortsmiljöer : rapport från seminarium 26 oktober 2022


Haaland, Christine (red.); Stålhammar, Sanna (red.); Niss, Johan (red.)

Publicerad i


Utgivare: Länsstyrelserna