Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2023Öppen tillgång

Etablering av mutationspopulationer i raps och fältkrassing

Zhu, Li-Hua; Shahriar, Shakil; Gunnarsson, Elisabeth; Fonskov, Johanna; Olsson, Olof; Ceplitis, Alf

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2023, nummer: 2023:15
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Genetik och förädling
    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/127445