Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2024Öppen tillgång

Aspects of design and knowledgebase thinking – Design goals framed by Procedural Theory

Thorpert, Petra; Sundblad, Stefan; Tóth-Pál, Ernö; Severs, Jurre; Wihlborg, Sara; Licina Sjöholm, Linnea; Olsson, Tove; Gustafsson, Vilma; Andersson, Joakim; Hellertz, Evelina; Živković, Jelena; Kindahl, Elin; Linder, Moa; Nilsson, Li

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2024, nummer: 2024:4
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet