Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2024Öppen tillgång

Intuitive and rational ways of thinking in design process steps

Thorpert, Petra; Sundblad, Stefan; Janson, Ivar; Mellby, Madeleine; Malmberg Morales, Therese; Sjöqvist, Linda; Maksimov, Sara; Weisend, Alexander J.; Gómez, Eduardo; Jonsson, Lisa; Lindahl, Alma; Klingborg, Karoline; Gredvall, Helena; Sonoki, Takakazu

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2024, nummer: 2024:3Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet