Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023Öppen tillgång

Undersökning av näringsämnen i sediment under fiskodlingslokaler i Storsjön

Huser, Brian; Carlberg, Hanna; Futter, Martyn

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2023, nummer: 2023:4
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet