Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2023

Beskärningsårstider : Omdiskuterat ämne med skral forskningsbakgrund

Lund, Anna; Levinsson, Anna Elisabeth Kristina; Östberg, Johan; Wiström, Björn

Sammanfattning

Beskärning är en nödvändighet i många urbana miljöer, men vad vet vi egentligen om vilken tidpunkt som är bäst för att beskära olika arter? I det här faktabladet sammanfattar vi forskningsläget, presenterar en ny studie och diskuterar vad resultaten av den innebär i praktiken.

Publicerad i

Movium Fakta
2023, nummer: 2023:4Utgivare: Movium, Sveriges lantbruksuniversite