Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2023

Fler lövträd längs skogsbäckar kan ge ökad ekologisk status

Ring, Eva; Löfgren, Stefan; Högbom, Lars; Östlund, Mikael; Wiklund, Magda-Lena; Mckie, Brendan

Publicerad i

Utgivare: Skogforsk