Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2023Öppen tillgång

'How healthy is my soil?' – A soil care app

Berglund, Örjan; Berglund, Kerstin; Bjuréus, Anna

Publicerad i


Utgivare: European Geosciences Union

Konferens

EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 23–28 Apr 2023

   SLU författare

  • Globala målen

   Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
   Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
   Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

   UKÄ forskningsämne

   Markvetenskap

   Publikationens identifierare

   DOI: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-3634

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/127962