Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2023Öppen tillgång

Är det lönsamt att producera ekologiskt?

Tunberg, Maria

Sammanfattning

Sverige har som mål att öka dels jordbruksmarken som används till ekologisk produktion, dels konsumtionen av ekologiska varor. För att nå dessa mål behöver ekologisk produktion bli attraktivare och mer lönsam. Men vad vet vi egentligen om lönsamheten inom ekologisk produktion? I detta faktablad tittar vi närmare på vad forskare säger om lönsamhet i relation till ekologisk lantbruksproduktion och konsumtion samt beskriver några aspekter centrala för ekonomin på den ekologiska gården.

Publicerad i


Utgivare: SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Tvärvetenskapliga studier
    Nationalekonomi

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/128030