Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2024

Inspel till Sveriges strategi för det globala ramverket för biologisk mångfald : Rapport från miljömålsverkstäder vid Mångfaldskonferensen 2023

Tunon, Håkan; Ebenhard, Torbjörn

Publicerad i

CBM:s skriftserie
2024, nummer: 129ISBN: 978-91-88083-44-9
Utgivare: SLU Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • Globala målen

   SDG12 Hållbar konsumtion och produktion
   SDG14 Hav och marina resurser
   SDG15 Ekosystem och biologisk mångfald

   UKÄ forskningsämne

   Tvärvetenskapliga studier
   Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
   Annan biologi

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/128204