Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Editorial2024Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Editorial: Impact and mitigation of abiotic stress in cereals

Morris, Peter Christian; Reuveni , Moshe; Ortiz Rios, Rodomiro Octavio

Nyckelord

abiotic stress; drought; heat; salinity; cereals

Publicerad i

Frontiers in Plant Science
2024, Volym: 15, artikelnummer: 1374631

  Globala målen

  Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser
  Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap
  Genetik och förädling

  Publikationens identifierare

  DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1374631

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/128340