Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2021Öppen tillgång

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden (NUR) – Skånemodellen. Kravspecifikationer för verksamheter som dirver och är upphandlade NUR leverantörer.

Palsdottir, Anna Maria; Kyrö Wissler, Sara

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2021, nummer: 2021:15Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet