Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2023Vetenskapligt granskad

Lundagård : En tidigmodern trädgårdshistoria

Ahrland, Åsa

Publicerad i

Sveriges kyrkor
2023, nummer: 245, sidor: 243-253 Titel: Lunds domkyrka : Idéer och världsbilder
ISBN: 978-91-7061-423-1Utgivare: Lunds domkyrkoråd; Makadam förlag