Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2024Öppen tillgång

Typiska skador av stora rovdjur : exempel från besiktningar på tamdjur och hundar i Sverige

Öhlund, Andreas; Frank, Jens; Levin, Maria

Sammanfattning

Detta kompendium är framtaget efter önskemål från länsstyrelsens personal som besiktigar skador på tamdjur och hundar som kan ha orsakats av björn, varg, lodjur och hund. Länsstyrelsens besiktningspersoner har efterlyst ett referensmaterial med bilder som visar typiska skademönster för de olika arterna. Eftersom de inte kan se besiktningar som är gjorda i andra län i Rovbase kan de inte heller studera och lära av varandras dokumentation där. Vi har sökt fram fem exempel för varje skadetyp för orsakade av björn, varg, lodjur och hund. Bilderna är tagna av länsstyrelsernas besiktningspersonal under verkliga besiktningar som registrerats i databasen Rovbase. Även de texter som finns i anslutning till bilderna kommer från deras dokumentation, men vi har tagit bort all information som kan identifiera djurägarna. Det kan uppdateras och utökas med fler bilder i framtiden. Vi arbetar för att höja kvaliteten på dokumentationen avseende både bild och text. Kompendiet utgör ett komplement till boken ”Besiktning av rovdjursangripna tamdjur” och en ”lathund” i form av plastbricka som beskriver typisk placering av bit- och klomärken från olika rovdjur på tackor och lamm. Förutom att användas som referensmaterial av länsstyrelsens besiktningspersoner kan det även användas för att visa djurägare och andra intresserade hur typiska skador av stora rovdjur ser ut.

Publicerad i

ISBN: 978-91-988984-2-2
Utgivare: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet