Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Editorial2024Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Editorial: Freshwater biodiversity and ecosystem functioning: novel ideas and approaches

Tang, Tao; Lau, Danny Chun Pong; Chiu, Ming-Chih; Venail, Patrick

Nyckelord

freshwater; biodiversity; ecosystem functioning; taxonomic diversity; functional traits; functional diversity; phylogenetic diversity

Publicerad i

Frontiers in Ecology and Evolution
2024, Volym: 11, artikelnummer: 1355026
Utgivare: FRONTIERS MEDIA SA

  UKÄ forskningsämne

  Ekologi

  Publikationens identifierare

  DOI: https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1355026

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/128479