Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2024

Kartläggning av virulensen hos vanlig stinksot i Sverige : pågående försök

Bengtsson, Therese; Berlin, Anna; Edin, Eva; Alamrani, Marwan; Andersson, Björn; Henriksson, Tina

Publicerad i

Titel: Ekologisk försöksrapport 2023 : Granskad kunskap från Hushållningssällskapens rådgivare
Utgivare: Hushållningssällskapet