Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Newspaper article2023

Jämför produktionssystem utifrån forskning

Spångberg, Johanna; Röös, Elin; Einarsson, Rasmus

Published in

Land Lantbruk
2023,