Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1991Öppen tillgång

Halvtid for sydsvensk skogsforskning : en beskrivning av verksamheten inom det Sydsvenska skogsforskningsprogrammet 1988-1990

Agestam, Eric; Ekö, Per Magnus; Gemmel, Pelle; Johansson, Lars; Johansson, Ulf; Langvall, Ola; Nilsson, Urban; Sarlöv-Herlin, Ingrid; Stern, Marie; Säll, Harald; Welander, Torkel; Örlander, Göran

Sammanfattning

Sedan 1988 pågår det sydsvenska skogsforskningsprogrammet. Programmet löper under 6 år. I denna skrift redovisas verksamheten under de tre inledande åren. Syftet med skriften är att den skall utgöra ett underlag för beslut om framtida organisation och finansiering av skogsforskningen i Sydsverige samt att den skall kunna utnyttjas i informationsverksamhet. Skriften ,§kall äv,'en ses som en deltidsrapport till-programmets finansiärer. I rapporten redovisas valda reslutat från de olika projekten. Dessa resultat är preliminära och skall inte betraktas som vetenskaplig redovisning. Vad gäller publicerade resultat ifrån verksamheten hänvisas till litteraturlistorna i slutet av varje kapitel.

Publicerad i

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1991, nummer: 1
Utgivare: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet