Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1993Öppen tillgång

Ett gallringsförsök i ek i Skarhults försökspark

Agestam, Eric; Ekö, Per-Magnus; Johansson, Ulf

Publicerad i

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1993, nummer: 2
Utgivare: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet