Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1993Öppen tillgång

Hyggesåldersförsöket : preliminär redovisning av resultat från åren 1989-1992

Nilsson, Urban; Örlander, Göran

Publicerad i

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1993, nummer: 3
Utgivare: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet