Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1993Öppen tillgång

Ett försök med stormskade- och rotröte- förebyggande skogsskötsel i Dalby

Gemmel, Pelle; Elfving, Björn; Vollbrecht, Gudmund

Publicerad i

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1993, nummer: 4
Utgivare: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet