Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1994

Hyggesåldersförsöket : preliminär redovisning av resultatet från åren 1989-1993

Nilsson, Urban; Örlander, Göran; Erixon, Morgan; Pettersson, Magnus

Publicerad i

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1994, nummer: 6
Utgivare: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet