Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2000Öppen tillgång

Naturlig föryngring av tall och anläggning av blandskog : försöksbeskrivning - preliminär redovisning av resultat

Nilsson, Urban; Karlsson, Mats; Örlander, Göran

Publicerad i

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2000, nummer: 23
Utgivare: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet