Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007Öppen tillgång

Effekter av ett förändrat klimat på skogen och implikationer för skogsbruket

Bergh, Johan; Blennow, Kristina; Andersson, Mikael; Olofsson, Erika; Nilsson, Urban; Sallnäs, Ola; Karlsson, Matts

Publicerad i

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2007, nummer: 34
Utgivare: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet