Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Artikel i dags-/nyhetstidning2024

Faderras och uppfödningsmodell optimerar korsningskvigor

Hessle, Anna

Sammanfattning

Det behövs mer fakta om faderras och uppfödningsmodellers påverkan vid köttrassemin i mjölkkobesättningar. Ett nyligen avslutat försök vid SLU Götala nöt- och lammköttsforskning Skara visar hur vi når förbättrad tillväxt, slaktutbyte och naturvårdsnytta genom kombination av avel och uppfödning.

Publicerad i

Svenska köttföretagen
2024,