Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2024Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Grönskan i den byggda miljön och dess hälsoaspekter : betydelsen av närhet, storlek och olika upplevelsevärden

Grahn, Patrik; Stoltz, Jonathan; Bengtsson, Anna

Sammanfattning

I denna text lyfts forskning fram som visar hur den byggda formen kan ge stora hälsovinster genom att möjliggöra rum och platser för utevistelse, helst i parker och grönområden. Forskningen visar tydliga samband mellan människors hälsa och välbefinnande och närheten till natur och grönområden, dessa rum och platsers storlek samt dess upplevelsevärden. Forskningen pekar på flera hälsovinster utifrån kopplingen till dagsljus, solljus och frisk luft. Betydelsen av att vistas i mångsidigt berikade naturmiljöer lyfts med koppling till hjärnans funktion, kroppens läkningsprocesser och psykisk återhämtning. Åtta miljöberikande upplevelsevärden beskrivs och dess samverkan med indikatorer som storlek och avstånd.

Publicerad i

Titel: Den byggda formens betydelse : kunskap från forskning
ISBN: 978-91-89581-49-4Utgivare: Boverket