Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2024Öppen tillgång

Fritidens landskap: en studie av landskapets roll och potential i fritidsförvaltningarnas strategiska arbete

Engström, Amalia

Publicerad i

Stad & land (Alnarp. 1982)
2024, nummer: 197eISBN: 978-91-8046-746-9
Utgivare: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Landskapsarkitetktur

  Publikationens identifierare

  DOI: https://doi.org/10.54612/a.49pehf199u

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/128944