Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2024

Livsmedelsavfall i Sverige 2022

Hultén, Johan; Eriksson, Mattias; Villner, Martin

Publicerad i

INFO-serien
2024, nummer: 8908
ISBN: 978-91-620-8908-5
Utgivare: Naturvårdsverket