Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2022

Livsmedelsavfall i Sverige 2020

Hultén, Johan; Sörme, Louise; Gralde Stålhandske, Sandra; Eriksson, Mattias

Publicerad i

Info / Naturvårdsverket
2022, nummer: 8891ISBN: 978-91-620-8891-0
Utgivare: Naturvårdsverket