Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2021Öppen tillgång

Naturunderstödd rehabilitering (NUR) på landsbygden – Skånemodellen. Myndighetssamverkan kring stressrelaterad psykisk ohälsa

Kyrö Wissler, Sara; Palsdottir, Anna Maria

Publicerad i

LTV-fakultetens faktablad
2021, nummer: 2021:14
Utgivare: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet