Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2003

Många fynd av rödlistade arter i avverkningsmogen skog i Hälsingland

Gustafsson, Lena
Gustafsson, Lena (red.)

Nyckelord

naturvård; mossor; lavar; rödlistade arter

Publicerad i

Utgivare: Skogforsk och SLU

UKÄ forskningsämne

Miljö- och naturvårdsvetenskap
Skogsvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/1290