Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bok (redaktörskap)2024Öppen tillgång

Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2024


Stålhammar, Jan (red.); Appelgren, Lars-Erik (red.); Munktell, Ing-Marie (red.); Östlund, Krister (red.); Bergström, Cecilia (red.)

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2024, nummer: 2024
Utgivare: Uppsala Medicinhistoriska Förening