Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2024Öppen tillgång

Ett sammansatt recept från Boskapsapoteket

Appelgren, Lars-Erik

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2024, nummer: 2024, sidor: 137-143 Titel: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2024

Utgivare: Uppsala Medicinhistoriska Förening