Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2024Öppen tillgång

Making forest research matter : skogsforskares perspektiv på trenderna i Skogsstyrelsens omvärldsanalys

Wallin, Ida

Sammanfattning

Här presentas Future Forests svar på Skogsstyrelsens omvärldsanalys med utgångspunkt i diskussionerna under forskarworkshoppen men slutgiltigt sammanställd av Future Forests arbetsgrupp. Endast fyra av fem teman diskuterades under workshoppen och det femte temat om geopolitik och global ekonomi fick inga deltagare och utelämnades därför i rapporten.

Publicerad i

Policy brief (SLU Future Forests)
2024, nummer: april 2024
Utgivare: SLU Future forests, Swedish University of Agricultural Sciences