Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Annat bidrag i vetenskaplig tidskrift2024Vetenskapligt granskadÖppen tillgång

Spatiotemporal dynamics of soil moisture and stream states based on qualitative methods

Erdbrugger, Jana; van Meerveld, Ilja; Seibert, Jan; Bishop, Kevin

Publicerad i

Hydrological Processes
2024, Volym: 38, nummer: 4, artikelnummer: e15141
Utgivare: WILEY