Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2024Öppen tillgång

Viltskadestatistik 2023 : skador av stora rovdjur och stora fåglar på tamdjur, hundar och gröda

Frank, Jens; Levin, Maria; Nilsson, Lovisa; Månsson, Johan; Höglund, Linda; Hensel, Henrike

Publicerad i

Rapport från Viltskadecenter
2024, nummer: 2024-1ISBN: 978-91-988984-5-3
Utgivare: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet