Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2023

Sibirisk lärk i norra Sverige : inventering av överlevnad, tillväxt och beståndsstruktur, på uppdrag från Skogsstyrelsen

Nilsson, Urban; Holmström, Emma

Publicerad i

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2023, nummer: 59
Utgivare: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet